วันจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์
8 – 10 กรกฎาคม 2558

สถานที่: โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่ 69/8 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  ประเทศไทย

http://thumrinthanahotel.thumrin.co.th/