อัตราค่าลงทะเบียน ECTI-CARD 2015
       
อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) Early Bird* On-site **
1.

Regular (ครอบคลุม 2 บทความ)
(บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย)

 

 

 

 

 

 3,500

4,000

2.

ECTI-Member (ครอบคลุม 2 บทความ)
(บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

 


3,200

3,700

3. Student (ครอบคลุม 1 บทความ) (นักศึกษา)

2,000

2,500

4. ECTI-Student-Member (ครอบคลุม 1 บทความ)
(นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

1,700

2,200

5. Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจร่วมงานที่ไม่ได้เป็นผู้แต่ง บทความ)

1,500

2,000

   
  ### กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนภายในวัน พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 ท่านสามารถชำระในราคาอัตรา Early Bird ### 
   
  * Early Bird: ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ลงทะเบียน
  ** On-Site: ลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2558
   
  สำหรับ Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจร่วมงานที่ไม่ได้เป็นผู้แต่ง บทความ) สามารถลงทะเบียนได้จากลิ้งนี้ ลงทะเบียน
   
 
หมายเหตุ
   
 

1. Regular, ECTI-Member, Student, ECTI-Student-Member สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Abstract Proceeding, Handy Drive (Full Text), Bag, Coffee-break, Lunch, Welcome reception (8 ก.ค. 58), Dinner banquet reception (9 ก.ค. 58)


 

2. Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Technical program, Coffee-break, Lunch, Dinner banquet reception (9 ก.ค. 58)


  3. บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet reception สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet reception)